പോലീസ് ഇടി അല്ല; രുചി | Police Canteen Kodimatha | Police Canteen Kottayam (PCK Restaurant) MealsAfter we are on journey, our most vital precedence is our well being and security. That is one place in Kottayam the place you’ll be able to count on good and protected meals – Police Canteen Kottayam Restaurant (PCK Restaurant, Kodimatha). Sure, this can be a canteen for the Police, however commoners may also get pleasure from their meal from the identical place.
പോലീസിന്റെ ഇടി എന്നാൽ പണ്ടേ പ്രശസ്തമാണ്, പക്ഷെ അടുത്തിടെയായി പോലീസ് രുചികളും പ്രശസ്തി നേടി വരുകയാണ്. ഇത് കോട്ടയം കോടിമതയിലെ പോലീസ് ക്യാന്റീനിലെ രുചികളുടെ വിശേഷവും പിന്നീട് കോട്ടയം ടൗണിലുള്ള BSNL ഓഫീസിനടുത്തുള്ള സംഭാരം അല്ലെങ്കിൽ സർബത് രുചികളുമടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. പോലീസ് ഊണ് എന്തായാലും കേമം ആണ് ട്ടോ.
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
🥣 In the present day’s Meals Spot 1: PCK Restaurant, Kottayam🥣
Location Map: Kodimatha, Kottayam, Kerala 686001
Tackle: Kodimatha, Kottayam, Kerala 686001
Contact Quantity: I’m sorry, I should not have…
⚡FNT Scores for PCK Restaurant, Kottayam⚡
Meals: 😊😊😊😊😑(4.1/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😊😑(4.2/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.8/5)
Parking facility: No, however you will see it close by.
Is that this restaurant family-friendly? Sure
Value: 💲💲 (Reasonable)
Value Checklist:
Meals: Rs:40.00
Fish Fry (Vatta Fry or Trevally Fry): Rs:50.00
Fish Fry (Chempally Fry or Pink Snapper Fry): Rs..40.00

My Vlogging Package
Main digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Mild: Aputure Amaran AL-MX Bi-Colour LED Mini Pocket Dimension Mild (https://amzn.to/397IzXt)

source