Tomatoes, cucumber and spring onion nutritious diet Salad/ meals and journey weblogMagandang tanghali mga kabayan, ang gagawin natin ngayon Ay napaka wholesome na salad makikita sa inyong bakuran. Ito ang mga elements
Kamatis, sibuyas dahonan, pipino, kong could radish kayo pwedi rin.reduce mo lang nang maliit lahat nang elements at Lagyan nang olive oil salt, black pepper at lemon juice yon lang wholesome na pananghalian or agahan. Attempt nyo na kabayan.
Thanks.

source